www.autazacek.cz

Břetislav Žáček
řešení koroze a autokosmetika

Ceník

Ceny jsou smluvní a odvíjí se od požadovaného provedení a orientační hodinové sazby 250 Kč/hod.

Bezplatné prohlídky s cenovou a termínovanou nabídkou na objednání.

Břetislav Źáček Tel.: +420 596 787 423 | Mobil: +420 606 830 164 | E-mail: info@autazacek.cz